שוטי הנבואה – מי (אנאפורנה)

זכויות השיר שמורות לשוטי הנבואה. תמונות צולמו בנפאל ע"י Migdal Crew of Migdal Productions. Song by Shotey-Anevua (Israeli Band). Pictures were taken in Nepal (Annapurna Circle) מילים: עוד לא הבנתי כלום עוד לא הבנתי מאום עוד לא הבנתי כלום עוד לא הבנתי מאום מהמקום שבו אני נמצא אני אדם על אדמה נדהם מנפלאות עולם נדהם מנפלאות בריאה את התשובה לשאלה שמאז ומעולם ישנה מי מנענע את העריסה ואיך שנתי כה עריבה מי... מתוך כל הבלבול בתחתית הבור הלא חסום מגיעה בסוף המתנה שמימי בריאה ישנה כל אדם ועולמו ולכל אדם כל העולם ופה נגמר אני אתה מתחילה ההבנה מי... כי הרי דבר ידוע שבאהבה נברא עולם שום דבר אינו קבוע והנצח לא נמדד בזמן