คู่ขนาน – เชษฐา+วรรธนา

เก็บตกเนปาล+ชวา&บาหลี / เนื้อร้อง - วรรธนา / ทำนอง - เชษฐา