พาบินชมเทือกเขาหิมาลัย@Nepal

พาบินชมเทือกเขาหิมาลัย @Nepal 13-18 April 2011