20091017214746-ผับในทาเมล เนปาล.mpg

ผับในเนปาล ผับนี้ถือว่าสุดแล้วนะครับ ในย่านทาเมลก้เที่ยบเท่าตรอกข้าวสาร ผับจะมี 2ผับ ผับนี้ดีสุด ชาวเนปาลไม่ค่อยมานั่งมีแต่ฝรั่งมานั่งกัน