20091023154550 ซื้อของที่เดอร์บาสแควร์ เนปาล nepal