20091023161457 หาของกินย่านเดอร์บาสแควร์ เนปาล nepal