20091024071159คนคอยรถไปหิมาลัยกาฐมาณฑุ เนปาลKathmandu Nepal