20091024075708 ตะลุยตลาดเนปาลกาฐมาณฑุ Kathmandu Nepal