20091024080809ตรอกในกาฐมาณฑุ เนปาล Kathmandu Nepal