20091024084022 ประชุมการเมือง กาฐมาณฑุ เนปาล Durbar Square Kathmandu Nepal