20091024084651 การเมืองร้อนแรงกาฐมาณฑุ เนปาล Durbar Square Kathmandu Nepal