a mad is walking in public place Nepal

नखाने जातले दिउसो नै ट्वँक लगाए पछि चावहिलमा सर्वजनिक स्थानम देखाएको चर्तिकला