ALIDA tutto nepal 2010 – 3 Dakshinkali.wmv

viaggio tutto nepal 2010- 3 tempio di Dakshinkali - sacrifici animali