Annapurna Base Camp Trek, Nepal. Part 2/7

Annapurna Base Camp Trek, Nepal June 2012.