Annapurna Base Camp Trek, Nepal. Part 3/7

Annapurna Base Camp Trek, Nepal June 2012.