Annapurna Base Camp Trek, Nepal. Part 7/7

Annapurna Base Camp Trek, Nepal June 2012