Annapurna Trekking – Donkey Traffic

Small donkey traffic at the Annapurna mountain trekking. Annapurna Trekking, Mountains in Nepal, Nepal Mountain Tourism