Around Annapurna _01.mpg

טראק סובב אנפורנה של תמי ואלי גרעיני מרץ אפריל 2011 Annapurna Circuit Annapurna Circle Trek Trekking in Nepal