Destination Nepal….. (गंतब्य नेपाल)

We must be there once. Some Video (Photo) Clips of Beautiful Travelling Location of Nepal, where we can found beautiful Himalayas, Mountains, Lakes and Revers of Nepal. (Video Clips. यस भिडियोमा हिमाल, पहाड़, नदी तथा तालका मनै लोभ्याउने मनोरम दृश्यहरु राखिएका छन । यसले नेपालको पर्यटन क्षेत्र सम्बन्धी जानकारी लिन खोज्ने सबैलाई अवश्य सहयोग पुर्याउने छ। नेपालको पर्यटन बर्ष २०११ लाई सफल पार्नकोलागि अवश्य यसले सहयोग गर्ने छ भन्ने आशाका साथ यसलाई सबैका सामु प्रस्तुत गरिएको छ । नेपाललाई माया गर्ने सबैबाट सहयोगको अपेक्षा गर्दछु र यो भिडियो हेर्नु हुने सबैले आफ्नो साथीहरुलाई यो भिडियो हेर्नाकालागि प्रेरित गरीदिनुका साथै प्रचार प्रसार गरी पर्यटन बर्ष २०११ लाई सफल पार्न सहयोग गरीदिनु हुने छ भन्ने अपेक्षा राख्दछु । धन्यवाद् ।