Destination Nepal (Taplejung) -Epi 3 -1st part

This is the most dangerous and adventure episode of Destination Nepal-YOU MUST WATCH.ताप्लेजुङ्गको ओलाङ्चुङ्गगोला बाट ५२०० मिटरको उचाईको लुम्बासाम्बा हिमाल cross गरी हामी संखुवासभाको थुदाममा पुगेका थियौ ।