Dhaulagiri – Annapurna Trek – Nepal 2009

The great Himalaya trail - Part 2