Dingboce – Dugla

Dan udaljenosti od baznog kampa za Everest. Put od Dingbocea preko Dugle ka Lobuceu. Samo planine od preko 4500 metara okolo.