Dream of Tibet. Part 2

Latvian traveler Janis Sprugevics goes to Tibet. In part 2 Nagarkot and walk by mountains in Nepal. Travelers visit Kathmandu, the capital of Nepal. In old towns market squere travelers watch rital with killing of rooster. Jāņa Sprugevica ceļojums uz Tibetu. 2. sērijā Nagarkota Nepālā un pastaiga pa kalnu takām, kā arī Katmandu vecpilsētu. Tur tirgus laukumā ceļotāji kļūst par lieciniekiem ritālam ar gaiļa nokaušanu. Watch more in http://tripo.lv