Đường Lên Núi

Leo lên núi tuyết căm căm lạnh/Lại xuống rong chơi giữa cuộc đời/Cứ mỉm miệng cười khi sắp khóc/Mà đi khập khiễng thế nhân ơi!