Hành hương Ấn Độ – Nepal: Cổ thành Ca-Tỳ-La-Vệ

Ca-Tỳ-La-Vệ bên Ấn Độ được thành lập sau thời của đức Phật Thích Ca. Ca-Tỳ-La-Vệ bên Nepal là nơi mà đức Phật đã sống thời niên thiếu.