Hara Hara Bole Namah Sivaya Om – Powerful Chanting with DURGA

Namah Sivaya Om, Namah Sivaya Om, Hara Hara Bole Namah Chanting with Durga at Sadhana Yoga Retreat, Pokhara Nepal