IMAG0042.AVI

tây tạng, himalaya, đỗ hoàng dương, Nepal, katmandu