INDIA-NEPAL. AGOSTO 2009

Viaje por India y Nepal, visitando Delhi, Kathmandu, Lago Pokhara, Chitwan, Patán, Benarés, Khajuraho, Orchha, Gwalior, Taj Mahal (Agra), Jaipur, Pushkar, Udaipur, Ranakpur, Jodhpur, Jaisalmer, Bikaner, Deshnok y Mandawa