Janaki Mandir, Janakpurdham, Nepal

Janaki Mandir of Janakpurdham Nepal where SITA mata was born.