Jatil Bhantejyu at Buddha Pariyatti Uday Bihar Shankar Nagar Rupandehi Nepal November 2011

Visiting with Jatil Bhantejyu at Buddha Pariyatti Uday Bihar Shankar Nagar Dingarkuwa Rupandehi Nepal on nov 2011