Jatil Bhantejyu at Buddha Pariyatti Uday Bihar Shankar Nagar Rupandehi Nepal November 2011

Jatil Bhantejyu at Buddha Pariyatti Uday Bihar Shankar Nagar Rupandehi Nepal November 2011