mero mutu nepal.wmv

Dance perfomed by Jagat khadka, lubina parajuli, neejoo shrestha, pratima sapkota, sudhir, amod sapkota, nikita upadhyaya, jainnoo shrestha and prasamsha k .c. at Nepal Festival 2011 organised by La Maison Culturelle du Népal in Paris.