Nepal नेपाल – Bhaktapur भक्तपुर

Bhaktapur also Bhadgaon or Khwopa is an ancient town in the Kathmandu Valley. The city is well preserved and still untouched by civilization. Bhaktapur is listed as a World Heritage by UNESCO for its rich culture, temples, and wood, metal and stone artwork. The Main attraction of Bhaktapur : Three Squares - Darbar Square, Taumadhi Square, and Dattatreya Square. Popular Places - Changu Narayan (World Heritage Site), Nagarkot, Surya Vinayak, Kamal Vinayak, Siddha Pokhari, Chonga Ganesh etc. Devine Miracolus Vision - Largest Shiva lingum, Golden Spout and Gate, Magnificent peacock windows, around 40 temples etc. [PL] Bhaktapur znany też jako Bhadgaon lub Khwopa to starożytne miasto w dolinie Katmandu. Miasto jest dobrze zachowane i wciąż nietknięte przez cywilizację. Bhaktapur znajduje się na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO dzięki bogatej kulturze, świątyniom i dziełom sztuki z drewna, metalu i kamienia.