Nepal नेपाल – Patan यल (Lalitpur)

Patan also known as Lalitpur is located just across the Bagmati river from Kathmandu. It is best known for its rich cultural heritage and tradition of arts and crafts. Durbar Square is the Palace Square of Patan. There is a confusing array of temples and other interesting items : Octagonal stone Krishna temple, The Shankar Narayan temple, with kneeling stone elephants in front, The temple with a statue of Yognarendra, Golden Temple (Hiranayavarna Makavikar), Ashok Stupa, A stone Krishna temple , The Vishwanath temple, The Bhimsen temple and many many more... [PL] Patan znany również jako Lalitpur znajduje się po drugiej stronie rzeki Bagmati sąsiadując z Katmandu. Jest najbardziej znany ze swojego bogatego dziedzictwa kulturowego oraz tradycji, sztuki i rzemiosła. Durbar Square jest właściwie placem pałacowym. Na placu znajduje się ogromna ilość świątyń i innych ciekawostek jak : Ośmiokątna kamienna świątynia Krishna, świątynia Shankar Narayan z kamiennymi słoniami na klęczkach, świątynia z figurą Yognarendra, Złota Świątynia (Hiranayavarna Makavikar), Ashok Stupa, świątynia Vishwanath, świątynia Bhimsen i wiele, wiele więcej ...