NEPAL, Lia de Luckla a Pangboche, octubre 2012

1ª part del trekking entre Lukla i Dingboche, fet per Lia Queralt a l'octubre del 2012