Nepal – Monkey Temple : Swayambhunath स्वयम्भूनाथ स्तुप

Swayambhunath स्वयम्भूनाथ स्तुप is an ancient religious complex atop a hill west of Kathmandu. It is also known as the Monkey Temple as there are holy monkeys living in parts of the temple.The Swayambhunath complex consists of a stupa, a variety of shrines and temples, a Tibetan monastery, museum and library. Above the dome, there is a cubical structure present with eyes of Buddha looking in all four directions. Pilgrims descending the 365 steps leading to the stupa. Background music : ancient Sanskrit mantra - Gayatri Mantra. [PL] Swayambhunath jest starożytnym kompleksem świątynnym na szczycie wzgórza na zachód od Katmandu. Jest znane również jako Świątynia Małp z powodu świętych małp żyjących przy świątyni. Na kompleks Swayambhunath składa się stupa, różne sanktuaria i świątynie, tybetański klasztor, muzeum i biblioteka. Ponad kopułą stupy, na sześcianie są przestawione oczy Buddy patrzące w czterech kierunkach. Pielgrzymi mają do pokonania 365 stopni prowadzących na górę.