Nepal – Patan.mp4

Patan je bio jedan od tri grada države u Katmandu dolini. Bio je budistički dok su ostala dva, Katmandu i Baktapur bili hinduistički. Sva tri grada su bili poznati po prefinjenim duborezačkim ukrasima na zgradama. Još 637. kineski hodočasnik Hsuan Čuang opisuje narod Nevari u Katmandu dolini kao vredne, sa velikim smislom i veštinom za duborezačku ornamentiku kojom ukrašavaju kuće.