Nepal – Sherpa Khumbu Life

Nepal A cross section of life in the Sherpa Solu Khumbu