Nepal – Tengboche Monastery.mp4

Budistički manastir Tengboche je na nadmorskoj visini od 3870 m. To je najveći manastir u podhimalajskom delu Nepala. Nalazi se na putu za bazni logor za Mont Everest u Sagarmata nacionalnom parku.