Nepali Song (कन्दरा)

कन्दरा फुल्चोकी को डाँडै मा हिउ पर्‍यो ठन्डी मैनैमा तिमीसँग माया बस्यो त्यही रम्दै हिउ खेल्दैमा