Noya: Pokhara New year festival

Nepal Pokhara New year festival RMOV0137.AVI