Nytår i Kathmandu.MPG

Virum Rotary Klub Nepal ekspeditionen i 2009