Project_2

Cái này bắt nguồi từ cảm hứng khi nghe bài "A prayer of a thousand years" của Himekami, nên mình quyết định làm 1 video clip về Nepal.p/s : Project này sử dụng nhạc của Himekami và tư liệu video từ "Huyền bí sông hằng" do TFS sản xuất.