Pun Samaj Nepal Rally – 2067BS

अहिले सम्म जतिपनी महानुभाव हरुले पुन समाज नेपालको माश रयालीको डि.भि.डि भिडियो लाई लैजानु भएको छन्, उहाँ हरुलाई साथै अन्य भलादमी महानुभाव हरु जस्ले यो डि.भि.डि भिडियो लैजाने चहाना गर्दै हुनु हुन्छन् भने उनी हरु लाई, पुन समाज नेपालको तर्फ बाट, हामी हार्दिक अनुरोध् गर्नु चहान्छौ कि, उहाँ हरुले यो डि.भि.डि भिडियो को कुनै पनि भाग, क्लिप, गीत वा कुनै पनि अंश लाई youtube वा कुनै पनि वेबसाईट मा न राखी दिनु होला, जब सम्म पुन समाज नेपाल को तर्फ बाट, कुनै अनुमती पाईदैन । यसको लागी पुन समाज नेपाल लाई, हजुर हरुको अतिनै ठूलो सहयोग अनी भूमिकाको आवश्यकता छ । पुन समाज नेपालको लागी, कुनै प्रकारको ठूलो आर्थीक सहयोग उपलब्ध गर्नु न सके पनि, हाम्रो यो सानो अनुरोध् लाई पालना गर्नु भई, समाजको लागी केही रकम संकलन गर्नु मा, हाते-मालो गासौ होला भनि आग्रह गर्दछौ ।