Solo Khumbu jest bliżej nieba

Kiedy coraz mniej tlenu, coraz zimniej... i coraz piękniej życie staje się nagle bardzo proste... tęsknię do tej prostoty na nizinach!