Spaljivanje

Spaljivanje mrtvih u Pasupatinatu u Katmanduu. Reka Bagmati uliva se u Gang, gde svi mrtvi teku.