The Fair Tailor – Videodagbok 3 – Besök på Child Watabaran – Swedish

Första besöket på Child Watabarans nya kontor. Jag och Tirtha läser CV, Poonam pratar i telefon. Vi ska anställa någon som kan säkerställa kvalitén på våra skräddarsydda skjortor. http://www.thefairtailor.com