The Fair Tailor – Videodagbok 5 – Spel på en gata i Kathmandu – Swedish

Jag spelar spel på en gata i närheten av Watabarans kontor. http://www.thefairtailor.com