The Fair Tailor – Videodagbok 9 – Cricket och WebSearch

Jag kollar på cricket utanför WebSearch kontor i Kathmandu efter ett möte med Björn Söderberg. http://www.thefairtailor.com