The Mitrata Children’s Home

The Mitrata Children's Home in Kathmandu, Nepal